Kunstnerforbundet, Oslo

11.01.1951 to 31.12.1951

For 40 år siden. Kunstnerforbundets jubileumsutstilling

Ukjend kurator

Katalog: Kunstnerforbundet, For 40 år siden (Oslo: [s.n.], 1940).

1 maleri: St. Hansbål (antageleg 1910)

Nikolai Astrup