Frogner, Oslo

15.05.1914 to 31.12.1914

Jubileumsutstillingen: II. Den Moderne Maleriavdeling, «De yngres sal»

Kuratorar / ansvarlege: Christian Krohg, Søren Onsager, Eilif Peterssen, Henrik Lund, Harriet Backer (rådet).

Katalog: Christian Krohg, Norges Kunst. Jubilæumsutstillingen 1814 – 1914 (Oslo: Utstillingsforlaget, 1914).

4 maleri: Jølster Søndfjord., Solleier (1910; K95), Lekende børn (1913; K115), Kollen (1906; K53).

Ved andre opphenging, f.o.m. 30.8.: Blomstrende heg (u.å.; K181). Tresnitt: ukjend antal.

Nikolai Astrup