Den norske ambassaden, Paris

01.01.1956 to 31.12.1956

La Gravure Norvégienne Contemporaine

Ukjend kurator

Katalog: Den norske ambassade, La Gravure Norvégienne Contemporaine (Paris: Les Presses artisiques, u.å., (1956)).

5 tresnitt: Juninatt i hagen (Greve 9), Soleienatt (Greve 24), Hjem fra arbeid (Greve 4), Fugl på sten (Greve 22) og Plognatten (Greve 3)

Nikolai Astrup