Bergens Kunstforening, Avdeling B

01.01.1953 to 31.12.1953

Et utsnitt av bildende kunst i Bergen og fylkene frå 1900 – 1953

Kurator / ansvarleg: Bergens Kunstforening

Katalog: Bergens Kunstforening, Et utsnitt av bildende kunst i Bergen og fylkene frå 1900 – 1953 (Bergen: [s.n.], 1953).

5 maleri: Begravelsesdag i Jølster (u.å.; K79), Natt (u.å.; K81), Kornstaur (1914; K121), Groveir (1915; K201), Interiør (1902; K18)

Nikolai Astrup