Nikolai Astrup forskningssenter for kunst og landskap

KODE Kunstmuseer og Komponisthjem i Bergen søkte i 2015 Sparebankstiftelsen DNB om 35 millioner kroner til å etablere Nikolai Astrup forskningssenter for kunst og landskap ved KODE, som et eksklusivt samarbeid mellom Sparebankstiftelsen DNB og KODE. Søknaden ble innvilget med et gavebrev 4. november 2015.

Visjon

Innen 2025 skal Nikolai Astrup forskningssenter for kunst og landskap gi Astrup hans fortjente status i kunsthistorien og sørge for at kommende generasjoner får et nært forhold til hans kunst. Senteret skal også ha innskrevet den stedstypiske norske landskapskunsten som en sentral del av modernismen, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom forskning og formidling skal senteret i tillegg ha utviklet en enestående posisjon i Europa på sammenkoblingen mellom kunst og landskap.

 

Les intervju med Tove Haugsbø i forbindelse med etablering av nytt forskningssenter her.

Les intervju med PhD Haugsbø og tidligere KODE-direktør Karin Hindsbo om etablering av Astrup-senteret her.

Les årsrapport for 2016: Astrupsenteret_Årsrapport_2016

 

Nikolai Astrup forskningssenter for kunst og landskap

Ansatte:

Leder: Tove Haugsbø, KODE

Prosjektleder: Kesia Eidesen, KODE

Vitenskapelig assistent: Tor Martin Leknes, KODE

 

Styringsgruppe (alfabetisk etter etternavn):

Anders Bjørnsen, avdelingsleder Dextra Artes, Sparebankstiftelsen DNB

Line Daatland, sjef for Kunst og design, KODE

Kesia Eidesen, prosjektleder, Nikolai Astrup forskningssenter for kunst og landskap, KODE

Tove Haugsbø, senterleder, Nikolai Astrup forskningssenter for kunst og landskap, KODE

Petter Snare, direktør KODE

Sigurd Sverdrup Sandmo, direktør komponisthjemmene, KODE

MaryAnne Stevens, selvstendig kunsthistoriker / kurator

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on Twitter

Nikolai Astrup