Oslo Kunstforening

12.09.1973 to 30.09.1973

Stemningslandskap

Kuratorar / ansvarlege: Hans-Jacob Brun og Trygve Nergaard

Katalog: Oslo Kunstforening, Stemningslandskap. Norsk nyromantikk ved århundreskiftet (Oslo: [s.n.], 1973)

4 maleri: Vårkveldsol (1902; K24), Varmen kommer i jorden (1903; K38), Seter i måneskinn (1903; K35), Fantasikomposisjon (før 1907; ukjend)

Nikolai Astrup