Nasjonalgalleriet, Oslo

01.04.1942 to 31.05.1942

Kunst og ukunst (usikker)

Kurator / ansvarleg: Søren Onsager

Katalog: Søren Onsager, Kunst og ukunst i Nasjonalgalleriet. Opprydningen april 1942 (Oslo: Det Mallingske Boktrykkeri, 1942).

1 maleri: 43. Jølsterstabbur (1905; K41)

Nikolai Astrup