Kunstnerforbundet (store sal), Oslo

11.01.1941 to

For 40 år siden. Kunstnerforbundets jubileumsutstilling

Ukjend kurator

Katalog: Kunstnerforbundet, For 40 år siden. Kunstnerforbundets jubileumsutstilling (Oslo: [s.n.], 1941).

1 maleri: St. Hansbål (u.å.; K101)

Nikolai Astrup