Nikolai Astrup, KODE Kunstmuseene i Bergen

08.09.2011 to 27.11.2015

Nikolai Astrup. Verk frå Sparebankstiftelsen DNB si samling

Kuratorar: Line Daatland og Tove Haugsbø
Katalog: Astrup-app

8. september 2011 åpnet KODE Kunstmuseene i Bergen sin nye faste utstilling av Nikolai Astrups kunst. Sparebankstiftelsen DnB NOR har deponert den omfattende Astrup-samlingen hos KODE, som vier en egen fløy i Lysverkets første etasje til presentasjon av kunstnerens verk: malerier, tegninger, grafikk samt en del bakgrunnsmateriale som tidligere ikke har vært vist i en slik sammenheng.

Størsteparten av samlingen vil til enhver tid være tilgjengelig for publikum. Samtidig med utstillingen ble det lansert en webside og en app med tilgang til en digital katalog over samlingen, guiding over lydfiler og innblikk i det stadig økende forskningsmaterialet om kunstneren.

http://kodebergen.no/utstillinger/nikolai-astrup

Nikolai Astrup