Grev Wedels Plass Kunsthandel, Oslo

20.03.2004 to 02.04.2004

Klassisk og moderne billedkunst (salgsutstilling)

Ukjend kurator

Katalog: Grev Wedels Plass Kunsthandel AS, Salgsutstilling. Klassisk og moderne billedkunst (Oslo: [s.n.], 2004).

2 tresnitt: Vårnatt og seljekall (Greve 38), Fiskeren (Greve 29)

Nikolai Astrup