Bergens Kunstforening

28.05.1954 to 15.06.1954

Bergen i billedkunsten (usikker)

Ukjend kurator

Katalog: Bergens Kunstforening, Bergen i billedkunsten. Arrangert i anledning Festspillene (Bergen, [s.n.], 1954).

Mulegvis Tyskebryggen (1914; K118)

Nikolai Astrup