Bergens Kunstforening

14.06.1941 to 06.07.1941

Medlemmenes egen utstilling

Ukjend kurator

Katalog: Bergens Kunstforening, Medlemmenes egen utstilling (Bergen: [s.n.], 1941).

3 maleri: Grovær (1915; K201), Sundegårdene (u.å.; K143) og Kold vår (ureg.; Dr. Cl. Quist-Hansen)

Nikolai Astrup