Athenæum, Helsingfors

21.02.1911 to 26.03.1911

Den norske utstilling

Kurator: Jens Thiis (formann)

Katalog: Den norske utstilling i Helsingfors 1911 (Helsingfors: s.n.,1911).

5 maleri: Rävebjeller (1908: K94), Vårkvald ved prästegårdsdammen (1909; K90), St.Hans-nat, Landskap, En vårnat

Nikolai Astrup