Nye Astruper på KODE

Fra 2017 vil statens Astrup-verk fra den tidligere Hilmar Rekstens samling forvaltes og vises på KODE – Kunstmuseer og komponisthjem.

Hilmar Reksten (1897–1980) var en betydelig norsk skipsreder. I sin tid eide han Norges største private kunstsamling. I sine memoarer skrev Reksten: «For meg er kunstsamlingene toppen av alt. Skip og aksjer er forgjengelige verdier. Men innholdet i mitt «kunsttempel» har evig verdi. De gjenstander som finnes der, er samlet med kjærlighet og interesse gjennom nær et halvt århundre.» (Hilmar Reksten, Opplevelser, 1979, s.173). Reksten opprettet Hilmar Rekstens Allmennyttige Fond i 1971, som året etter tok i mot Rekstens kunstsamling.

Reksten-samlingen bestod opprinnelig av mange Astrup-verk, nærmere bestemt 7 malerier, 35 tegninger og 40 grafiske verk. En oversikt finnes i samlingskatalogen Hilmar Rekstens Samlinger. Billedkunst – Tepper – Sølv. Da dødsboet etter Hilmar Reksten ble slått konkurs i 1980, ble kunstsamlingen etter hvert spredt som en del av booppgjøret. Noen verk ble auksjonert bort i utlandet. Andre verk fant vei videre til museumssamlinger og noen av maleriene kan i dag ses på Astruptunet / Sogn og Fjordane Kunstmuseum, og i Grieg-samlingen på Oseana.

I 1990 kjøpte staten 9 tresnitt og 15 tegninger av Nikolai Astrup, fra Hilmar Rekstens kunstsamling. Arbeidene skulle være tilgjengelig for publikum som en del av Rekstensamlingene på Fjøsanger (tidligere Fjøsangersamlingene). Fra og med 2017 vil statens Astrup-samling  forvaltes og vises på KODE – Kunstmuseer og komponisthjem.

Ved KODE finnes landets største Astrup-samling, der Sparebankstiftelsen DNBs deponi utgjør størsteparten. I 2016 ble  Nikolai Astrup forskningssenter for kunst og landskap etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Sparebankstiftelsen DNB og KODE. Astrup-senteret forsker på og formidler Astrups kunst. Papirverkene fra tidligere Hilmar Rekstens samling blir et viktig og interessant bidrag til Astrup-samlingen ved museet.

Sist oppdatert: 13.11.2017, KE.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on Twitter

Nikolai Astrup