Kabuso, Norway

31.05.2014 to 31.08.2014

Vårt herlige hjem!

Curator: Knut Ormhaug

Catalogue: Kunsthuset Kabuso, Vårt herlige hjem 1914 – 2014. Hardanger som romantisk konstruksjon, [s.l.]:[s.n.] 2014.

1 painting: Spring Night in the Garden (1905; K49)

Nikolai Astrup