Hagehistorisk rapport om Astruptunet

For tiden pågår et omfattende kartleggingsarbeid på Astruptunet i Jølster. Forskere kartlegger vegetasjonen på plassen for å skaffe kunnskap om hva Nikolai Astrup malte, og hva som faktisk fantes i hagen på Sandalstrand da maleren bodde der. En rapport med resultatet fra kartleggingen forventes ferdigstilt i løpet av 2016.

Landskapsarkitekt og hagehistoriker Ingeborg Mellgren Mathiesen leder prosjektet.

 

 

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on Twitter

Nikolai Astrup