Catalogue Raisonné

Det finnes flere oversikter over Nikolai Astrups kunstneriske produksjon. Kunsthistoriker Øystein Loge (f.1949) har i en årrekke jobbet med å katalogisere Astrups malerier. I Loges hovedverk Gartneren under regnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrup (1986), finnes en katalog med over 200 av Astrups verker.

Astrups tresnitt har blitt katalogisert først av Jan Askeland i Nikolai Astrups grafikk (1956). En revidert og utvidet oversikt over tresnittene ble utarbeidet og publisert i Nikolai Astrup. Tresnitt (2010), ved Kari Greve. Fullstendig katalog over tresnittene er under utarbeidelse.

Astrup-senteret jobber med å bygge opp en Catalogue Raisonné med komplett oversikt og detaljert informasjon om hele Nikolai Astrups billedproduksjon.

 

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on Twitter

Nikolai Astrup