Bibliografi

En mengde litteratur har blitt skrevet og publisert om Nikolai Astrup og hans kunst, både utstillingskataloger, faglige artikler og praktfulle bøker med gode illustrasjoner. Litteraturlisten nedenfor gir en komplett oversikt over alle publikasjoner. Det meste er skrevet på norsk, men noen tekster er også tilgjengelig på engelsk. Med Nasjonalbiblioteket sin digitale satsing er også flere av verkene tilgjengelig via web, og disse er markert med understrek i bibliografien.

Oversikt

Aaberge, Jon. ”Astruptunet: historisk oversikt og forslag til framtidig utvikling”. Hovudoppgave i Landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskule, Institutt for landskapsarkitektur, 1980.

Ansbach, Helga og Myrva, Torunn. Nikolai Astrup si magiske verd, red. Schjoldager, Inger. Oslo: Orpheus Publishing, 2015.

Askeland, Jan. ”Nikolai Astrup”. I Edvard Munch, Nikolai Astrup, Rolf Nesch, Ludvig Eikaas, red. Runar Kristiansen, Solveig Berg Lofnes, 41-56. Jølster kommune, 1998.
Nikolai Astrups grafikk. Oslo: Gyldendal, 1956.
―”Nikolai Astrup og kunsten”. I Nikolai Astrup 1880-1928, 16-33. Jølster kommune, 1970.
―”Nikolai Astrups grafikk”. Kunst og kultur 39, (1956): 129-192. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1956.
Norsk Malerkunst. Hovedlinjer gjennom 200 år. Oslo: J.W. Cappelens Forlag AS, 1981.
Profiler i Norsk grafikk. Oslo: Dreyer, 1958.

Astrup, Christian. Jubileumsskrift: Nikolai Astrup 1880-1980. Musea i Jølster, 1980.

Astrup, Nikolai. Reisebrev fra Nikolai Astrup. Oslo: Damms antikvariat, 2003.
― Gode ven. Ungdomsbrev fra Nikolai Astrup. Bergen: KODE Kunstmuseene i Bergen, 2016.

Carey, Frances. ”Erindring’s Landskap”. I Nikolai Astrup 1880-1928: Norske Landskap, 45-59 [Overs. Tone Halling] (Utstillingskatalog). London: Scala Arts & Heritage Publishers Ltd, 2016.

Danbolt, Gunnar. ”Astrup og det nasjonale”. I Nikolai Astrup. Tilhørighet og Identitet, red. Einar Wexelsen, Gunnar Danbolt, Øystein Loge, 52-77. Oslo: Labyrinth press, 2005.
―”Nikolai Astrup – en maler på tilgroede stier”. I Nikolai Astrup. Drømmebilleder, 10-27 (Utstillingskatalog, Gl.Holtegaard). København: Narayana Press, 2010.
Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur frå vikingtida til i dag. 2.utg. Oslo: Det Norske Samlaget, 2001.
”Tresnitt og fire kunstnere.” I Edvard Munch, Nikolai Astrup, Rolf Nesch, Ludvig Eikaas, red. Runar Kristiansen, Solveig Berg Lofnes, 8-23. Jølster kommune, 1998.

Dejardin, Ian A.C. ”Norske landskap: Nikolai Astrup og Jølster-prosjektet”. I Nikolai Astrup 1880-1928: Norske Landskap, 13-23 [Overs. Tone Halling] (Utstillingskatalog). London: Scala Arts & Heritage Publishers Ltd, 2016.

Eikås, Kristian. ”Nikolai Astrup og Jølster”. Nikolai Astrup 1880-1928, 5-15. Jølster kommune, 1970.
―»Nikolai Astrup». Syn og segn (1943): 232-241. Oslo: Det Norske Samlaget, 1943.

Forsgren, Firda. ”Getsemane i Jølster, en religiøs visjon i Astrups prestehage”. Kunst og kultur (4/2007): 231-237. Oslo: Universitetsforlaget, 2007.

Jensen, Carsten. ”Livets omveje – et portræt af Nikolai Astrup som tegneseriefigur”. I Nikolai Astrup. Drømmebilleder, 108-113. (Utstillingskatalog, Gl.Holtegaard). København: Naryana Press, 2010.

Jor, Finn. «Forhekset virkelighet. Nikolai Astrup (1880-1928)». I Norske kunstnerhjem, 78-83. Oslo: Boksenteret, 1997.

Gjessing, Oda Wildhagen. ”Vision og virkelighed”. I Nikolai Astrup. Drømmebilleder, 44-53. (Utstillingskatalog, Gl.Holtegaard.) København: Narayana Press, 2010.
―”Nikolai Astrup og Edvard Munch”. I Nikolai Astrup. Tresnitt, red. Kari Greve, 29-37. Oslo: Labyrinth Press, 2010.
Nikolai Astrup og Edvard Munch. (Utstillingskatalog.) Oslo: Sparebankstiftelsen DNB Nor og Munch-museet, 2008.

Gløersen, Inger Alver. «Turen til Astrup juli 1922. Blader av Ravensbergs dagbok». I Mefisto i djævelklubben: boken om malerens Ravensberg, 82-89. Oslo: Gyldedal, 1958.
―Nikolai Astrup. Oslo: Mittet, 1954.
Nikolai Astrup. Oslo: Gyldendal, 1967.

Greve, Anniken. ”Synet for stedet i Nikolai Astrups bilder”. I Nikolai Astrup. Tilhørighet og Identitet, red. Einar Wexelsen, Gunnar Danbolt, Øystein Loge, 78-95. Oslo: Labyrinth press, 2005.

Greve, Kari . ”Nikolai Astrups tresnitt”. I Nikolai Astrup. Tresnitt, red. Kari Greve, 39-61. Oslo: Labyrinth Press, 2010.
”Nikolai Astrups tresnitt”. I Nikolai Astrup 1880-1928: Norske Landskap, 73-77 [Overs. Tone Halling] (Utstillingskatalog). London: Scala Arts & Heritage Publishers Ltd, 2016.

Haavardsholm, Frøydis. Nikolai Astrup. Oslo: Gyldendal, 1935.
―”Nikolai Astrup og hans tresnitt”. Kunst og Kultur 15 (1928): 213-221. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1928.

Hauge, Olav H.. «Til eit Astrup-bilete». Dikt i samling, s. 179. Oslo: Det Norske Samlaget 1998.

Haugsbø, Tove Kårstad. Nikolai Astrup. Å møtast på ein klote, på ein stad. (Utstillingskatalog.) Baroniet Rosendal, 2010.
― ”Illustratøren Nikolai Astrup og den tapte boka». Syn og segn (2/2012): 44-55. Oslo: Det norske samlaget, 2012.
― ”Med samtida som ståstad. Ei aktualiserande lesing av Nikolai Astrup sin produksjon”. Mastergradsavhandling i kunsthistorie, UiB, 2010.
― ”Å sjå det dei fleste ikkje augna”. Kunst og Kultur (4/2010): 214-223. Oslo: Universitetsforlaget, 2010.
― ”Fortida gjennom notida. Nikolai Astrups kunst i nye perspektiv”. Dr.art.-avhandling i kunsthistorie, UiB, 2015.
― ”Føreord». Gode ven. Ungdomsbrev fra Nikolai Astrup. Bergen: KODE Kunstmuseene i Bergen, 2016.
Haugsbø, Tove Kårstad og Myerscough, John. ”Astruptunet”. I Nikolai Astrup 1880-1928: Norske Landskap, 61-71 [Overs. Tone Halling] (Utstillingskatalog). London: Scala Arts & Heritage Publishers Ltd, 2016.

Herresthal, Harald. ”Musikalske strømninger på Astrups tid”. I Nikolai Astrup. Tilhørighet og Identitet, red. Einar Wexelsen, Gunnar Danbolt, Øystein Loge, 132-151. Oslo: Labyrinth press, 2005.

Holst, Per A.. Den fargerike kunstneren fra Jølster. Hafrsfjord: Per A. Holst forlag, 2008.

Høst, Sigurd. ”Til erindring om Nikolai Astrup”. Kunst og Kultur 15 (1928): 223-226. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1928.

Ito, Fumiko. Nikolai Astrup: studier av japanske tresnitt. Musea i Sogn og Fjordane, 2011.

Johannesen, Ole Rønning. ”Nikolai Astrup som Bjørnson-illustratør. Til 100-årsjubileet for Bjørnsons bondefortellinger”. Kunst og kultur 40 (1957): 231-246. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1957.

Karlson, Ove. Mystikk i sommarnatta. Nikolai Astrup. (Utstillingskatalog.) Øystese: Kunsthuset Kabuso.

Kinck, Hans E.. Kunst og kunstnere. Oslo: Aschehoug 1928.
―”Litt om Nikolai Astrup”. Kunst og Kultur 1 (1910-1911): 233-241. Bergen: John Griegs Forlag, 1911.

Klakegg, Anders O.. Astrup – Kinck og Jølster. Bergen: Norsk Bokreidingslag, 1987.

Koefoed, Holger. Nikolai Astrup1880-1928: fargegrafikk. (Utstillingskatalog.) Oslo: Nasjonalgalleriet, 1971.

Kunstnernes hus. Nikolai Astrup: malerier og tresnitt. (Utstillingskatalog). Oslo: Kunstnernes hus, 1955.
Nikolai Astrup 1880-1928: maleri, teikning, grafikk. (Utstillingskatalog.) Oslo: Kunstnernes hus, 1980.

Lande, Marit. Vi ser på kunst: Nikolai Astrup. Oslo: Bog og Fag, 1999.

Lexow, Einar. ”Nikolai Astrup”. Kunst og Kultur 15 (1928): 193-212. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1928.
Norges kunst. 1.utg. Oslo: Steenske Forlag, 1926.
Norges kunst. 2. reviderte og forøkende utgave, med et tillegg av Leif Østby. Oslo: Steenske Forlag, 1942.

Lofnes, Solveig Berg og Runar Kristiansen (red.). Edvard Munch, Nikolai Astrup, Rolf Nesch, Ludvig Eikaas. Musea i Jølster, 1988.

Lofnes, Solveig Berg. Nikolai Astrup og Jølster. Førde: Selja Forlag, 2007.

Loge, Øystein. ”Astrup – maleren som grafiker”. I Nikolai Astrup. Tresnitt, red. Kari Greve, 11-26. Oslo: Labyrinth Press, 2010.
Nikolai Astrup. Betrothed to Nature [Eng. overs. Francesca Nichols]. Oslo: Det Norske Samlaget, 2010.
―”Den fremmede i fjellbygden”. I Nikolai Astrup. Tilhørighet og Identitet, red. Einar Wexelsen, Gunnar Danbolt, Øystein Loge, 20-50. Oslo: Labyrinth press, 2005.
Gartneren under regnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrup. 1.utg. Oslo: Dreyers Forlag, 1986.
―”Hvorfor Nikolai Astrup i 2005?” I Nikolai Astrup. Tilhørighet og Identitet, red. Einar Wexelsen, Gunnar Danbolt, Øystein Loge, 176-198. Oslo: Labyrinth press, 2005.
Nikolai Astrup. Elskaren under trekrona. Oslo: Det Norske Samlaget, 2005.
Nikolai Astrup: tradisjon og overskridelse. (Utstillingskatalog.) Henie-Onstad Kunstsenter, 1994.
Deformasjon. Nedbrytingen av det klassiske naturbildet i norsk landskapskunst: Peder Balke, Lars Hertervig, Edvard Munch, Nikolai Astrup. Bergen: Dreyers forlag, 1991.
Nikolai Astrup: blomsten, berget og St.Hansnatten. Oslo: Quorum, 1994.

Modums Blaafarveverk. Drømmesommer: Prins Eugen, Nikolai Astrup, Ulf Nilsen. (Utstillingskatalog.) Stiftelsen Modums Blaavarveværk, 2009.

Nasgaard, Roald. ”Norway: Edvard Munch. Harald Sohlberg and Nicolay Astrup.” The mystic North: symbolist landscape painting in Northern Europe and North America 1890-1940, 92-122. Toronto: University of Toronto Press, 1984.

Nella Galleria di Roma. «Bianco e Nero. Artisti Grafici Norvegesi» (Utstillingskatalog). Roma, 1937.

Nordisk kunstforbund. Nikolai Astrup 1880-1928: retrospektiv utstællning. (Utstillingskatalog.) Stockholm: Nordisk kunstforbund, 1956.

Ormhaug, Knut. Vestlandet. Landskapsmaleriet frå Dahl til Tufta. Bergen Kunstmuseum, 1999.

Rogan, Bjarne. «Han som samlet gartneren under regnbuen». I Jeg fant, jeg fant! Om samling av kunst, antikviteter og snurrepiperier, 151-159. Oslo: Aschehoug, 1997.

Sommer, F.C.. Slægten Astrup fra Astrupgaard paa Nordslesvig gennem gennem femhundrede Aar: personalhistoriske Meddelelser. Kjøbenhavn: Nielsen & Lydiche, 1905.

Stevens, MaryAnne. ”Nikolai Astrup: nasjonal og internasjonal”. I Nikolai Astrup 1880-1928: Norske Landskap, 25-43 [Overs. Tone Halling] (Utstillingskatalog). London: Scala Arts & Heritage Publishers Ltd, 2016.

Svendsen, Morten Johan. “Astruptunet: husmannsplass og kunstnarheim.” Fortidsvern 30 (3/2005). Oslo: Fortidsminneforeningen, 2005.

Sørensen, Einar. ”Nikolai Astrup og den fraværende arkitekturen”. I Nikolai Astrup. Tilhørighet og Identitet, red. Einar Wexelsen, Gunnar Danbolt, Øystein Loge, 152-174. Oslo: Labyrinth press, 2005.

Thorkildsen, Åsmund. ”Når  verden er i en kurv eller Det gjelder Jerusalem”. I Nikolai Astrup. Tilhørighet og Identitet, red. Einar Wexelsen, Gunnar Danbolt, Øystein Loge, 96-115. Oslo: Labyrinth press, 2005.

Wexelsen, Einar. ”Fortiden er ikke det den en gang var”. I Nikolai Astrup. Tilhørighet og Identitet, red. Einar Wexelsen, Gunnar Danbolt, Øystein Loge, 10-18. Oslo: Labyrinth press, 2005.

Ystad, Vigdis. ”Hjemstavn og kosmos”. I Nikolai Astrup. Tilhørighet og Identitet, red. Einar Wexelsen, Gunnar Danbolt, Øystein Loge, 116-130. Oslo: Labyrinth press, 2005.

Ødvin, Magnhild. ”Nikolai Astrups brever”. Kunst og Kultur 15 (1928): 227-236. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1928.

Østbye, Leif. Norges Kunsthistorie. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1977.

Østenstad, Anna. «Prolog eller minnedikt om kunstmålaren Nikolai Astrup». Dikting frå Jølster, red. Aage Førde, s.128-132. Jølster Mållag, 1995.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on Twitter

Nikolai Astrup