Tidslinje

1880

ASTRUP BLIR FØDT

Født den 31. august i Kalvåg i Bremanger kommune, i Sogn og Fjordane fylke. Nikolai Astrup var eldste sønn av den protestantiske presten Christian Astrup (1844–1920) og hans kone Petra Constanse (pikenavn Loftz, 1860–1930).
1883

FAMILIEN FLYTTER TIL ÅLHUS I JØLSTER

Familien flytter til Ålhus på nordsiden av Jølstravatnet i Sogn og Fjordane, der faren Christian Astrup har fått sogneprestembetet. Våningshuset i prestegården er råttent og trekkfullt. Astrup lider fra tidlig alder av svake lunger og kraftige astmaanfall.
Kart over Jølster
Tegninger fra en side i "Barne- og ungdomsteikningane", 1890 - 1904. Sparebankstiftelsen DNB / KODE Kunstmuseene i Bergen
1895

ASTRUP SENDES TIL KATEDRALSKOLEN I TRONDHEIM

Astrup sendes til katedralskolen i Trondheim, med sikte på en mulig karriere i kirken.
Katedralskolen i Trondheim
1897

VENDER HJEM TIL FAMILIEN I ÅLHUS

Etter dårlige resultater på latineksamen vender han hjem til familiehjemmet i Ålhus, hvor han underviser sine yngre søsken og designer veggtepper, som moren vever. Hans beslutning om å livnære seg som kunstner skaper konflikt med faren.
Kjerringa med lykta, før 1899, olje på lerret av buksestoff, 22 x 37 cm. Sparebankstiftelsen DNB / KODE Kunstmuseene i Bergen
1899

BEGYNNER Å STUDERE KUNST I KRISTIANIA

Astrup får til slutt tillatelse til å studere kunst i Kristiania (Oslo). Han ankommer hovedstaden om høsten og går en kort stund på den Kongelige tegneskole, før han begynner på Harriet Backers (1845 - 1932) private kunstskole. Han studerer akttegning, arbeider med oljemaleri og lager sin første radering.
Olaves er et av Astrup sine første oljemalerier. Olaves, ca. 1900, olje på lerret, 31 x 28 cm. Sparebankstiftelsen DNB / KODE Kunstmuseene i Bergen
1901

BESØKER MUSEER I TYSKLAND

Astrup får stipend fra Olaf Schou (1861 - 1925), noe som gjør det mulig for ham å reise til Tyskland i november. Han besøker de store museene i Hamburg, Berlin, Dresden og München, og beundrer spesielt verkene til den sveitsiske kunstneren Arnold Böcklin (1827 - 1901). Han ankommer Paris like før jul.

Astrup om Böcklin

Det er ingen kùnstner jeg nù forstaar saa godt som ham synes jeg, men kanske han ogsaa er en let forstaaelig for alle den Arnold Böcklin [...] hans billeder griber en mest ved sin plùdselighed, et öieblik saa det grösser i en og alligevel kan man nyde synet af dem længe efter. Nikolai Astrup, 1901
1902

STUDERER KUNST I PARIS

Astrup begynner å studere på Académie Colarossi, en uavhengig kunstskole i Paris, og her får han undervisning av den norske kunstneren Christian Krohg (1852 - 1925). Han besøker museer og temporære utstillinger. I Salon des indépendants imponeres han av verkene til Maurice Denis (1870 - 1943) og Henri "le Douanier" Rosseau (1844 - 1910). Han ser også japanske tresnitt (ukiyo-e) og utvikler en interesse for fotografi. Han kjøper et kamera og oppsøker en profesjonell fotograf for å få tatt et portrettfoto av seg selv.
Portrett av Nikolai Astrup, 1901-2. Ukjent fotograf

Astrup om Roussesau

[Henri Rousseau] gav fanden i all 'flitterstas' som neoimpresjonismen vesentlig besto av på hans tid, og som skapte noe virkelig nytt i kunsten: 'Abstraktionen'. Dermed blev han 'far' for alt og alle andre 'ismer'.
1904

LAGER SINE FØRSTE TRESNITT

Astrup lager sine første tresnitt, deriblant Lite selvportrett.
Lite selvportrett, tresnitt på papir, 1904. Sparebankstiftelsen DNB / KODE Kunstmuseene i Bergen

EN NY PRESTEGÅRD FERDIGSTILLES I ÅLHUS

1905

FØRSTE SEPARATUTSTILLING

I april har Astrup sin første separatutstilling i Blomqvists Kunsthandel i Kristiania. Han hylles av kritikerne og selger mange bilder. Maleren Eilif Peterssen (1852 - 1928) bidrar til at Stabbur i Jølster (Trist høstdag) kjøpes inn av Nasjonalgalleriet. Unionen mellom Sverige og Norge oppløses den 26. oktober, og Norge blir en selvstendig stat.
Stabbur i Jølster, før 1905, olje på lerret, 66 x 99 cm. Utst. 1905 Kristiania; 1928 Bergen; 1928 Oslo. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo
1906

ASTRUP ANERKJENNES SOM EN LOVENDE KUNSTNER

Fra september til november deltar Astrup i en gruppeutstilling av norsk kunst på Charlottenborg i København. Han anerkjennes som en av de mest lovende kunstnerne i den yngre generasjonen.
Kollen, 1905-1906, olje på lerret, 100,2 x 120,3 cm. Utst.: 1908 Bergen; 1911 Kristiania, 1912 Wien; 1914 Kristiania II; 1915 København; 1928 Bergen; 1928 Oslo. KODE Kunstmuseene i Bergen
1907

ASTRUP OG ENGEL GIFTER SEG

Den 23. desember gifter Astrup seg med Engel Sunde (1892 - 1966), en femten år gammel jente fra Jølster.
Nikolai og Engel Astrup, etter 1912. Foto: Olivia Flølo

PRESTEGÅRDEN BLIR ERKLÆRT HELSEFARLIG

Den gamle prestegården i Ålhus er blitt kondemnert og erklært helsefarlig. Astrup dokumenterer prestegården med fotografier før den rives.
Gamle Jølster prestegård, 1907. Foto: Nikolai Astrup
1908

ASTRUP DRAR TIL LONDON

Astrup mottar et reisestipend fra Henrichsen og reiser til London sent i januar. Han blir der til begynnelsen av mai, og besøker National Gallery, Victoria and Albert Museum og Tate Gallery.

Astrup om Constable

Jeg var i London. Jeg vilde bort og se Constable, som har malet en lignende Natur som paa Vestlandet. Jeg synes, han er den første landskapsmaler, som forstod Landskapet i Farver. Millet og selv Professor [J.C.] Dahl var jo sterkt paavirket av ham. Astrup, 1911

ANDRE SEPARATUTSTILLING

I mai holder Astrup sin andre separatutstilling i Kunstforeningen i Bergen. Utstillingen får god omtale, og Astrup selger verk til samlere, deriblant Rasmus Meyer (1858 - 1916).
Vårnatt i hagen, 1903, olje på lerret, 72,5 x 98 cm. Utst.: 1908 Bergen; 1911 Kristiania; 1915 København; 1928 Bergen; 1928 Oslo. Private collection
1911

KUNSTSTUDIER I BERLIN

Astrup reiser til Berlin på et reisestipend fra Houen. I Berlin går han en kort stund på en privat kunstskole, og han besøker gallerier og utstillinger der, spesielt den tolvte Berlin-secesjonen, hvor han blir imponert av maleriene til Henri Matisse (1869 - 1954) og proto-ekspresjonistene Max Slevogt (1868 - 1932) og Lovis Corinth (1858 - 1925).
Bernhard Folkestad portretterer Astrup utkledd etter å ha deltatt i en performance med et avantgardisk russisk dansemarionettensemble. Bernhard Folkestad, Portrett av Nikolai Astrup, ca. 1911, olje på lerret, 120 x 90 cm. Sparebankstiftelsen DNB / KODE Kunstmuseene i Bergen

TREDJE SEPARATUTSTILLING

Fra januar til februar har Astrup sin tredje separatutstilling i Kunstnerforbundet i Kristiania. Han får gode omtaler, men føler behov for ny inspirasjon.

GRUPPEUTSTILLING I HELSINKI

Fra februar til mars deltar han i en utstilling av norsk kunst på Ateneum i Helsinki.

FAMILIEN FLYTTER TIL MYKLEBUST

Astrups førstefødte, datteren Kari, blir født. Familien flytter til Myklebust, på sørsiden av Jølstravatnet.
1912

GRUPPEUTSTILLING I WIEN

Fra januar til februar deltar han i en utstilling i norsk kunst på Künstlerbund Hagen i Wien, en kunstgruppe som opprinnelig ble dannet i 1899 i skyggen av Wien-secesjonsutstillingen.

FLYTTER TIL SANDALSTRAND (ASTRUPTUNET)

Det oppstår problemer med husverten til huset deres i Myklebust. Dette tvinger Astrup til å flytte tre kilometer lenger bort langs vannet, til Sandalstrand (Astruptunet) og et småbruk han hadde kjøpt der i 1912. Han starter det ambisiøse prosjektet med å utvikle boligen, hagen og selvbergingsbruket. Han fortsetter å arbeide i atelieret i Myklebust.
1913

ASTRUP FORTSETTER Å UTVIKLE EIENDOMMEN PÅ SANDALSTRAND

1914

ASTRUP DELTAR I JUBILÆUMSUTSTILLINGEN I KRISTIANIA

Astrup stiller ut malerier i Jubilæumsutstillingen i Kristiania, som markerer 100-årsjubileet for Grunnloven av 1814 (og frigjøringen fra Danmark).

ASTRUP ENGASJERER SEG MER I TRESNITTENE

ASTRUPS FØRSTE SØNN BLIR FØDT

Astrups første sønn blir født. Han oppkalles etter den sveitsiske kunstneren Arnold Böcklin.
1915

INTERNASJONALE GRUPPEUTSTILLINGER

Han deltar på utstillinger i Gøteborg og København, samt på den norske avdelingen på Panama-Pacific International Exposition i San Francisco.
Soleienatt, ca. 1915, fargetresnitt
1916

BESØKER STOCKHOLM OG KØBENHAVN

Om høsten reiser Astrup til Stockholm og København sammen med de to bergenskunstnerne Moritz Kaland (1869 - 1947) og Nils Krantz (1886 - 1954), for å studere moderne fransk, dansk og svensk kunst.
1917

AVANTGARDE-TIDSSKRIFTET KLINGEN

Han abonnerer på det danske avantgarde-tidsskriftet Klingen. Tidsskriftet  ansporer ham til å betrakte sine tresnitt som selvstendige kunstverk.
Forside av Klingen
1918

FØRSTE TRESNITTUTSTILLING

I mai holder Astrup sin første utstilling av tresnitt på Kunstnerforbundet i Kristiania og selger primært til nære venner og bekjente.
St. Hansbål, før 1917, fargetresnitt
Vårnatt og seljekall, 1917 / after 1920, fargetresnitt på papir

SANDALSTRAND BLIR SAKTE, MEN SIKKERT MER BEBOELIG

I Sandalstrand påbegynner han ombyggingen av de tradisjonelle husene til bolig for seg og sin voksende familie, samt et atelier. Det går sakte fremover, grunnet økonomiske vanskeligheter.
1919

ASTRUP VURDERER Å TREFFE KANDINSKY

Etter å ha mottatt en kopi av Vasilij Kandinskijs (1866 - 1944) Über das Geistige in der Kunst (Om det åndelige i kunsten), først publisert på tysk i 1911, av sin gode venn Hans E. Kinck (1865 - 1926), vurderer Astrup å reise til München for å møte og studere hos den russiske, abstrakte kunstneren og hans krets.

Astrup om Kandinsky

[J]eg har lyst at studere abstraktionernes malere lidt nærmere - Kandinsky og de andre russere; - de interesserer mig igrunden mere, end de franske - Picasso og Matisse, - dog skulde jeg have stor lyst til at faa en fransk maler som Le Fauconnier til lærer [...] han er noget mere end kubist og expressionist, - men da jeg saa godt som intet fransk kan, saa vil jeg antagelig have mere utbytte af at studere under en af de tysk-russiske malerne i München af same retning. Astrup til Isabella Høst, 1919
1920

FREMGANG PÅ SANDALSTRAND

Astrup blir stadig mer positiv både til sin egen kunst og fremgangen på Sandalstrand, og han begynner å lage malerier basert på landskapsutformingen av eiendommen.

Astrup om Sandalstrand

- inat plantede jeg en stor 'apal' overfor den nye torvgar, og jeg sat længe i halvmörket og saa paa 'mine hænders gjærninger', og jeg syntes saa smaat at jeg begyndte at blive glad i stedet. Astrup til Per Kramer, 1920.
Epletre i blomst, etter ca. 1920, olje på lerret
Engel og Nikolaï Astrup i hagen på Sandalstrand, 1920-årene. Ukjent fotograf

TRESNITTUTSTILLING I BERGEN

I februar stiller Astrup ut tresnitt i Kunstforeningen i Bergen.
1922

MALERIUTSTILLING I BERGEN

I mars stiller Astrup ut malerier i en utstilling av vestlandske kunstnere i Kunstforeningen i Bergen.

ASTRUP OG ENGEL REISER GJENNOM EUROPA TIL NORD-AFRIKA

Av helsemessige årsaker reiser Astrup og Engel til Nord-Afrika via Tyskland, Østerrike og Italia, og kommer til slutt til Tunisia og Algerie, hvor deres sjette barn, Peder Alger Conrad, blir født.
Alger, 1923, Pastel på papir, 65,5 x 50,8
1926

UTSTILLING MED VESTLANDSKE MALERE I BERGEN

Astrup stiller ut malerier i den årlige utstillingen av vestlandske kunstnere i Kunstforeningen i Bergen.
Tidlig snø, 1926 - 1927, olje på lerret. Utst. 1928 Bergen, 1928 Oslo.

ENGEL UTVIKLER SEG SOM TEKSTILKUNSTNER

Engel blir stadig mer opptatt av kunsthåndverk og husflid, spesielt tekstiler. Nikolai Egil, det siste av Astrups åtte barn, blir født.
1928

ASTRUP DØR 21 JANUAR

Astrup dør i Førde den 21. januar, svekket av tuberkulose og lungebetennelse. Engel, som overlever ham med 38 år, oppdrar de barna. Hun utvikler seg som tekstilkunstner med hjemmeproduksjon, og får en betydelig rolle i grunnleggingen av Husflidlaget i Jølster. Hun tar også vare på hagen og bygningene i Sandalstrand. Fra oktober til desember anerkjenner Kunstforeningen i Bergen og Kunsterforbundet i Oslo Astrups liv og virke i en stor minneutstilling som holdes i begge byene.
Nikolai Astrups gravferd. Foto: Johannes T. Øvrebø, 1928. Sunnfjord museum

MINNEUTSTILLING

En stor og omfattende minneutstilling for Nikolai Astrup ble oppført i Bergens Kunstforening og Kristiania Kunstforening fra oktober til desember.
1965

JØLSTER KOMMUNE KJØPER SANDALSTRAND

Sandalstrand selges til Jølster kommune, til minne om Nikolai Astrup.
1966

ENGEL ASTRUP DØR

1986

ASTRUPTUNET BLIR MUSEUM

Astruptunet, husene og hagen som Nikolai Astrup skapte, blir offisielt åpnet for publikum som museum.

Nikolai Astrup