SPAREBANKSTIFTELSEN DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig og allmennyttig stiftelse. Stiftelsen ble etablert i 2002 som ledd i omdanningen av Gjensidige NOR Sparebank til aksjeselskap. Grunnkapitalen består i dag av 130 millioner aksjer i DNB, som utgjør en eierandel på ca 8%.

Sparebankstiftelsen DNB etablerte høsten 2005 datterselskapet Dextra Artes for å investere i kunst. Den første investeringen skjedde høsten 2005, da det ble kjøpt en større Nikolai Astrup-samling.

Astrup-samlingen viser alle aspektene av kunstneren Nikolai Astrups virksomhet og består av både oljemalerier, tresnitt og andre papirarbeider. Samlingen ble kjøpt fra samler og siviløkonom, Jon Chr. Brynildsen, som møysommelig bygde den opp over tyve år, med råd fra kunsthistoriker og Astrup-biograf, Øystein Loge.

Samlingen har senere vokst vesentlig gjennom innkjøp i henhold til vedtatte strategier. Under forutsetning av at kunstverkene blir vist, lånes de ut til norske museer på langsiktige avtaler.

I 2007 inngikk Sparebankstiftelsen en langsiktig deponiavtale med Bergen Kunstmuseum (Nå KODE – kunstmuseene i Bergen).

Nikolai Astrup