KODE – KUNSTMUSEENE I BERGEN

Rasmus Meyers samlinger

Rasmus Meyer (1858 – 1916) var Astrups mesen i Bergen på begynnelsen av 1900-tallet. De fleste av bildene er fra Astrups tidlige periode, med motiver fra Ålhus – stedet Astrup vokste opp. I Rasmus Meyers samlinger finnes flere sentrale Astrup verk, blant annet Kollen (1906) og Sommervind og lekende barn (før 1913). Rasmus Meyer samlinger som i dag inngår i KODE – kunstmuseene i Bergen. Samlingen har et permanent visningssted i KODE 3. Bygget som huser Rasmus Meyers samling er tegnet av arkitekt Ole Landmark og stod ferdig i 1924 for å kunne ta i mot den store gaven fra forretningsmannen Rasmus Meyer, gitt i 1916.

Bergen Billedgalleri og Bergen Kunstmuseum

Bergen billedgalleri ble opprettet som en kommunal institusjon i 1878 og inneholder flere hovedverk innen norsk maleri, eldre europeiske kunstskatter og ny internasjonal kunst. Samlingen inneholder også Astrup-verk, blant annet en versjon av Vårnatt i hagen (1905). Bergen Billedgalleri skiftet navn til Bergen Kunstmuseum i 1999. Både Rasmus Meyers samling og Bergen Kunstmuseum inngikk i 2013 i KODE – kunstmuseene i Bergen.

 

Nikolai Astrup