@aveeri90: Første gongen eg har vore på kino og sett så mange kjentfolk på lerretet. Flammen over Jølster gjorde inntrykk, alle i kinosa…

Nikolai Astrup