Brev til Henrik Lundudatert (før 1907)

Nasjonalbiblioteket, Ms.Fol.3578

Nikolai Astrup